Klinische zorg rondom de vaatpatiënt by P. J. E. H. M. Kitslaar, H. M. E. Bergs, C. W. M. Schreurs,

By P. J. E. H. M. Kitslaar, H. M. E. Bergs, C. W. M. Schreurs, Margaretha Lemson

Show description

Read Online or Download Klinische zorg rondom de vaatpatiënt PDF

Best nonfiction_13 books

Missionary Discourses of Difference: Negotiating Otherness in the British Empire, 1840–1900

Missionary Discourse examines missionary writings from India and southern Africa to discover colonial discourses approximately race, faith, gender and tradition. The e-book is organised round 3 subject matters: relatives, affliction and violence, that have been key components of missionary obstacle, and critical axes round which colonial distinction used to be cast.

Remote Sensing Handbook - Three Volume Set: Land Resources Monitoring, Modeling, and Mapping with Remote Sensing

A quantity within the three-volume distant Sensing guide sequence, Land assets tracking, Modeling, and Mapping with distant Sensing files the clinical and methodological advances that experience taken position over the last 50 years. the opposite volumes within the sequence are Remotely Sensed information Characterization, class, and Accuracies, and distant Sensing of Water assets, mess ups, and concrete reports.

Additional resources for Klinische zorg rondom de vaatpatiënt

Sample text

De prevalentie van de ziekte van Raynaud is sterk wisselend en afhankelijk van de bestudeerde populatie. In Frankrijk komt de ziekte bijvoorbeeld veel voor (ongeveer 17%), daarentegen is de prevalentie in de Verenigde Staten maar 5%. Raynaudsymptomatologie ontstaat meestal op een leeftijd tussen 15 en 35 jaar en komt vooral voor bij jonge vrouwen. Daarbij komt de aandoening vaker ook bij andere familieleden voor. Diagnostiek Voor de diagnose primaire Raynaud zijn criteria opgesteld. Deze luiden: –episoden met aanvallen, symmetrisch, dus gelijktijdige manifestatie zowel links als rechts; –geen aanwijzingen voor perifeer vaatlijden; –geen gangreen of weefselbeschadiging; –normale capillaire microscopie nagelbed; –negatieve antinucleaire factor en normale bezinkingssnelheid van de erytrocyten in het bloed.

De APTT is onder andere verlengd bij hemofilie-A en -B. Protrombinetijd (PTT) meet het extrinsieke deel van de stollingscascade, met name factor VII. International Normalized Ratio (INR) is de internationaal 23 24 Klinische zorg rondom de vaatpatie¨nt gestandaardiseerde waarde van de PTT ter controle van instelling op cumarinen. Afhankelijk van de indicatie wordt gestreefd naar waardes tussen 2,5 en 3,5 of tussen 3,5 en 4,5. D-dimeer meet de concentratie in het bloed van fragmenten van afbraak van fibrinogeen die de D-dimeerverbinding bevatten.

Voor sommige organen is een constante doorbloeding van levensbelang. De nieren, hersenen en hart hebben daarom een zeer lage weerstand waardoor een continue positieve bloedstroom is gewaarborgd. Bij deze organen kan een kleinere stenose toch al een kritieke volumeflowdaling geven met problemen voor het achtergelegen orgaan. Daarnaast is de locatie van de stenose van belang. Hoe meer proximaal (meer naar het hart) de stenose, hoe groter het effect op de perifere doorbloeding. Daarom zal bij meerdere stenosen die niet in e´e´n interventie zijn op de lossen altijd eerst de meest proximale behandeld worden.

Download PDF sample

Rated 4.45 of 5 – based on 24 votes